Παράδοση 11 παιδικών χαρών στον Δ. Φιλιατών

“Παραδόθηκαν με την ανάλογη πιστοποίηση οι 11 παιδικές χαρές στο Δήμο Φιλιατών και κατ’ επέκταση στους μικρούς μας φίλους.
Το ποσό της κατασκευής τους ανήλθε στα 314.000€.
Η χρηματοδότηση προήλθε από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» με 251.000€ και από το Δήμο Φιλιατών με 63.000€.
Ευχόμαστε στους μικρούς μας φίλους να τις χαρούν. “