Λιμάνι: Περιορισμός των συνδέσεων της χώρας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού

Με τις ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 66489/12-10-2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 66484/12- 10-2020 από 13 έως και 25 Οκτωβρίου 2020 για προληπτικούς λόγους περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

  •  Περιορίζονται προσωρινά οι χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις της Χώρας
  • Απαγορεύεται η εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν.

Επιπλέον, παρατείνεται η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 52835/27.8.2020 κοινής απόφασης περί «Επιβολής του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557).

Σεβόμενοι τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τα άλλα μέτρα προστασίας, παρακαλούμε όπως, η είσοδος του κοινού στα γραφεία της ΟΛΗΓ να πραγματοποιείται με χρήση μάσκας και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα: 26650 99303 και 99302.