Ήπειρος: Τεράστιες απώλειες σε εστίαση και καταλύματα

Τεράστιες απώλειες καταγράφονται και στους νομούς της Ηπείρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο δεν υπήρχαν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.Οι μεγαλύτερες απώλειες (περίπου 2,5 δισ. ευρώ) ανήκουν στις επιχειρήσεις που παρέχουν καταλύματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 1.558.171.593 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 61,4% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 4.034.094.834 ευρώ. Στην Ήπειρο, στην Π.Ε. Ιωαννίνων καταγράφηκε μείωση 52,9%, στην Π.Ε. Πρέβεζας 47.7%, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας 44,3% και στην Π.Ε. Άρτας 34%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 1.580.633.291 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 31,2% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2019, όταν είχε ανέλθει σε 2.298.824.542 ευρώ.Στην Ήπειρο, η μεγαλύτερη μείωση (30,1%) καταγράφεται στην Π.Ε. Πρέβεζας και ακολουθούν οι Π.Ε. Θεσπρωτίας (27,1%), Ιωαννίνων (11,2%) και Άρτας (3,9%).

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2020 ανήλθε σε 42.228.657 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 63,1% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 114.592.623 ευρώ.Σε επίπεδο Ηπείρου, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Π.Ε. Ιωαννίνων (88,2%) και ακολουθούν οι Π.Ε. Άρτας (59,3%), Πρέβεζας (44,7%) και Θεσπρωτίας (33,1%).

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2020 ανήλθε σε 56.080.717 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 53,4% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019, οπότε είχε ανέλθει σε 120.232.839 ευρώ. Στην Ήπειρο, καταγράφονται μόνο οι Π.Ε. Ιωαννίνων με μείωση 86,4% και Πρέβεζας με μείωση 48,2%.