Από 20/1 ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού

óýóêåøç õðü ôïí ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç ãéá ôï åèíéêü ó÷Ýäéï åìâïëéáóìïý óôçí ðïëéôéêç ðñïóôáóßá. Ôñßôç 5 Éáíïõáñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÑ. ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

Σύσκεψη για την πορεία του εθνικού σχεδιασμού «Ελευθερία» πραγματοποιήθηκε στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ανακοίνωσε ότι από τις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού. Στους 16.635 οι εμβολιασμοί ενώ την Τρίτη ξεπεράστηκε και ο στόχος των 5.000 εμβολιασμών ημερησίως.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι «από τις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, ξεκινώντας με τις πιο ευπαθείς ομάδες, τους συμπολίτες μας άνω των 85 ετών, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Επιτροπής. Και από τις 11 Ιανουαρίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τα ραντεβού».