Τρία νέα σημαντικά έργα ξεκινούν στον Δήμο Πάργας

Ξεκινούν τρία σημαντικά έργα που έχουν υπογραφεί από τον Δήμαρχο Πάργας Νικόλαο Ζαχαριά και αφορούν συμβάσεις που δημοπράτησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάργας.

Η πρώτη με τον ανάδοχο κ Παπαρούνα Γεώργιο για το έργο “Αποχέτευση όμβριων Δημοτικής Κοινότητας Καναλλακίου” προϋπολογισμού 74.400€ και αφορά την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου όμβριων σε οδούς εντός του πολεοδομικού ιστού Καναλλακιου, προκειμένου να δοθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Η δεύτερη με τον ανάδοχο κ Μήταρη Αναστάσιο αφορά το έργο “Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης στη Δ.Ε. Πάργας” προϋπολογισμού 60.000€. Το έργο αυτό θα συμβάλει στο να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και χρήση τα νέα τμήμα του δικτύου αποχέτευσης της Πάργας.

Η τρίτη με τον ανάδοχο κ Κολιούση Γρηγόριο για το έργο “Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Φαναρίου” προϋπολογισμού 60.000€, αφορά την διαμόρφωση οδών σε διάφορες κοινότητες της ΔΕ Φαναρίου με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα .

Τα έργα υλοποιούνται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους .