Σύντομα η μεταφορά του ΕΚΑΒ Πρέβεζας στη Λ. Ιωαννίνων

Πραγματικότητα θα γίνει σύντομα η μεταφορά του ΕΚΑΒ Πρέβεζας σε άλλο χώρο ο οποίος θα πληροί τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας.

Η ενοικίαση του κτιρίου που βρίσκεται επί της Λ.Ιωαννίνων (επάνω από την ΔΕ.ΔΗ.Ε) προκειμένου να έχει πρόσβαση στην πόλη της Πρέβεζας και την ευρύτερη περιοχή έχει γίνει για διάστημα 3 ετών, ενώ πέραν των αναγκαίων χώρων για γραφεία, στάση πληρωμάτων κλπ. θα περιλαμβάνει και υποδομές για τη διανυκτέρευση δυναμικού αεροδιακομιδών Ακτίου.

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι η πρώτη φορά που το ΕΚΑΒ θα μπορέσει να αναπτυχθεί σε έναν χώρο που θα πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις αφού από την ίδρυση του υποτομέα στην Πρέβεζα μέχρι και σήμερα η στέγασή του γίνονταν στον περιορισμένο χώρο του Νοσοκομείου.