Πρόσκληση Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου 17/02/2020

created by dji camera

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καναλλάκι: 12/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ : 1262
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Aχέροντος 29 ΠΡΟΣ
Ταχ.Κώδ: 48062 Καναλλάκι ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πληροφ.: Τσιλιμπώκου Θεοδώρα
Τηλεφ:2684360312
ΦΑΞ : 26840-29021
e-mail : dtsilibokou@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο Καναλλάκι, την
Δευτέρα 17/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 65,§ 2 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση, με μοναδικό
θέμα:
Συζήτηση για το δάσος Αλωνακίου – Κερέντζας της Τ.Κ. Βαλανιδορράχης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτηρίου Κωνσταντίνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Δήμαρχος Πάργας
2. Δημοτικοί Σύμβουλοι
3. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πάργας
4. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πάργας
5. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάργας