Μοναδικό θέμα συζήτησης το νοσοκομείο Πρέβεζας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Με μοναδικό θέμα τη συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το Νοσοκομείο Πρέβεζας, θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας.
Ενώ η αρχική πρόσκληση ανέφερε ότι θα συζητηθεί και το θέμα των οδικών αξόνων, τελικά λόγω του covid-19 και της αυξημένης συμμετοχής σε αυτή τη συνεδρίαση αποφασίστηκε το θέμα της Οδικής ασφάλειας να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Πρέβεζας δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) και έχουν προσκληθεί οι εξής: