Για ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, το ακίνητο των πρώην Κατασκηνώσεων στη Λούτσα

Σε μακροχρόνια εκμίσθωση (και συγκεκριμένα για 40 έτη) του ακινήτου της Λούτσας στη θέση “ Κλιμάτι” όπου λειτουργούσαν οι Κατασκηνώσεις της Εθνικής Τράπεζας θα προχωρήσει ο Δήμος Πάργας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν στην περιοχή και τη γειτνίασή της με βιότοπο θα διενεργηθεί δημοπρασία για την εκμίσθωσή του με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.