Επιχορήγηση στο Νοσοκομείο Πρέβεζας για αποκατάσταση φθορών

Με το ποσό των 54.000 ευρώ θα επιχορηγηθεί από την 6η ΥΠΕ το Νοσοκομείο Πρέβεζας σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Διοικητής Γιάννης Καρβέλης.

Η αποκατάσταση αφορά τα μπαλκόνια του Νοσοκομείου τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω της φθοράς από τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.