Έγκριση μελέτης για κατασκευή γέφυρας μεταξύ Βαλανιδορράχης-Παραλίας Αμμουδιάς

Πίστωση ύψους 24.800 ευρώ εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαιτούμενα (τεχνικά, γεωλογικά κλπ ) στοιχεία, ώστε να συνταχθεί μελέτη για την κατασκευή γέφυρας που θα επιτρέπει την σύνδεση της παραλίας Αμμουδιάς με τις παραλίες της Βαλανιδορράχης.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης της περιοχής του Φαναρίου.

Οι κάτοικοι των δύο χωριών θα δουν ένα όραμά τους να πραγματοποιείται για το καλό του κοινωνικού συνόλου.