Αλλα δυο τμήματα σε Καναλάκι και Πάργα με θέμα τα Εικαστικά στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πάργας, ξεκίνησε την λειτουργία άλλων δυο τμημάτων σε Καναλάκι και Πάργα με θέμα τα Εικαστικά.

Σε αυτά οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να μελετήσουν εικαστικές δημιουργίες, να μάθουν τεχνικές και να να φιλοτεχνήσουν τα δικά τους έργα.

Το ενδιαφέρον των δημοτών που επέλεξαν την συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι έντονο και σε συνεργασία με την εκπαιδεύτρια τους, ήδη στα δυο πρώτα μαθήματα πραγματοποιούν όμορφες δημιουργίες.

Το ΚΔΒΜ του Δήμου Πάργας επαναλειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2019 με εξαιρετική επιτυχία μετά από απουσία αρκετών ετών.

Ήδη λειτουργούν τρία τμήματα που αφορούν Βασικά Γερμανικά και Βασικά Αγγλικά, σε Καναλάκι και Πάργα.

Η ιδιαίτερα σημαντική αποδοχή του από τους πολίτες, θα οδηγήσει στην συνέχιση του θεσμού και για την νέα εκπαιδευτική χρονιά, με νέα προγράμματα.