Δημοπρατείται η νέα είσοδος της Πρέβεζας

Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου. Δημοπρατείται η νέα είσοδος της Πρέβεζας. Ενοποιείται ο Αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης δίνοντας νέα πολιτιστική και τουριστική διάσταση στην περιοχή.

Τη δημοπράτηση της νέα εισόδου της πόλης της Πρέβεζας, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό 15.252.000. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε δύο χρόνια η Πρέβεζα θα αποκτήσει είσοδο αντάξια της ιστορίας και της μελλοντικής της προοπτικής, ενώ ο Αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης θα ενοποιηθεί δίνοντας νέα πολιτιστική και τουριστική διάσταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτο Ιωάννου: « Μια διαδρομή, αρκετών χρόνων, στη διάρκεια της οποίας αρκετοί είχαν αρχίσει να αμφιβάλλουν για την επιτυχή κατάληξη, έφτασε σε αίσιο τέλος. Η παράκαμψη της Αρχαίας Νικόπολης, που για δεκαετίες αποτελούσε ένα όνειρο για την περιοχή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι μια πραγματικότητα. Μαζί με την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, θα μας δοθεί πλέον η δυνατότητα για να διεκδικήσουμε με καλύτερους όρους την ένταξη της Αρχαίας Νικόπολης στα μνημεία της UNESCO, που θα προσδώσει άλλη δυναμική στον πολιτισμό και στον τουρισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».

Πηγή: Βήμα Πρέβεζας