Και τέταρτη εμβολιαστική γραμμή στο Νοσ. Πρέβεζας

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 ξεκινά τη λειτουργία της και η τέταρτη εμβολιαστική γραμμή του Νοσοκομείου μας, με το εμβόλιο της εταιρείας Johnson & Johnson.

Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιείται στον οικίσκο ελέγχου λοιμωδών στην είσοδο του Νοσοκομείου μας ενώ οι υπόλοιπες τρεις εμβολιαστικές γραμμές (με το εμβόλιο της εταιρείας Pfizer) θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν στους ήδη υφιστάμενους χώρους του Νοσοκομείου μας.