Εργασίες καθαρισμού στο Αλιευτικό Καταφύγιο Λυγιάς

Στην αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Εργασίες καθαρισμού αλιευτικού καταφυγίου Λυγιάς” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 2014-2020” προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας.

Να θυμίσουμε ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και τον Δήμο Πρέβεζας με συνολικό προϋπολογισμό 40.126,40 ευρώ και περιλαμβάνει αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών του λιμενικού καταφυγίου Λυγιάς έτσι ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση των σκαφών.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με δημιουργία κατάλληλης πρόσβασης χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών και χωρίς να υπάρξει αναμόχλευση του πυθμένα.