Ιδρύεται Περιφερειακό Ιατρείο στην Κοινότητα Κερασούντας

Ιδρύεται Περιφερειακό Ιατρείο στην Κοινότητα Κερασούντας, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού.

Είχε προηγηθεί θετική απάντηση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια σε σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει ο Δήμος.