Πραγματοποίηση συνάντησης του Δημάρχου Πάργας με το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΟΕΒ Φαναρίου

Ο Δήμαρχος Πάργας, κ. Ζαχαριάς, πραγματοποίησε σύσκεψη με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Αχέροντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέλυσε τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του Οργανισμού, λόγω των συσσωρευμένων χρεών στην ΔΕΗ, τις διαρκείς βλάβες που προκαλούνται κύρια από  το απαρχαιωμένο αρδευτικό δίκτυο, καθώς και τους επόμενους στόχους που έχουν τεθεί.

Ο κ. Ζαχαριάς, εξέφρασε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να συμβάλει στην προσπάθεια που καταβάλει το Δ.Σ. για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός, ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην πεδιάδα του Φαναρίου, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για αυτούς.

 Καταλυτικό ρόλο προς την κατεύθυνση θα διαδραματίσει το επόμενο χρονικό διάστημα η νεοϊδρυθείσα Ενεργειακή Κοινότητα Νομικών Προσώπων Πάργας, στην οποία συμμετέχουν από κοινού οι δυο φορείς, που αποτελούν και τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη Κοινότητα επιδιώκει την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου Πάργας.

Αυτή η εξοικονόμηση  θα επιτευχθεί κύρια με τη διεκδίκηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν σχέδια αναβάθμισης ενεργοβόρων υποδομών, καθώς και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.