Εταιρεία του Δ. Γιαννακόπουλου μίσθωσε τις πρώην κατασκηνώσεις Λούτσας

Σήμερα, Δευτέρα 6/9, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καναλλάκι πραγματοποιήθηκε η πλειοδοτική, φανερή  και προφορική δημοπρασία για το ακίνητο  έκτασης 40.172,24 τ.μ. στην θέση  «Κλιμάτι» Τ.Κ.  Λούτσας (πρώην κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ)   με 13 συμμετέχοντες.

Η τιμή εκκίνησης ήταν στα 60.000 ευρώ και η μίσθωση ορίστηκε στα 40 χρόνια, ενώ ο μισθωτής τον πρώτο χρόνο δεν καταβάλλει μίσθωμα.

Από την διαδικασία αναδείχτηκε ανάδοχος με ετήσιο μίσθωμα των 330.000€ η εταιρεία Black Delta Entertainment Services SA.

Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον Όμιλο DPG Group του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.