Στρασβούργο: Η χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης

ανταπόκριση από το Στρασβούργο για την ΕΡΤ: Κώστας Δαβάνης

Τους τρόπους για την καλύτερη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, μηδενικών εκπομπών άνθρακα υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην άμβλυνση των υφιστάμενων και δυνητικά εντεινόμενων αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας.

Οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει υπό αυτήν την έννοια να σέβονται την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», η οποία ισχύει τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για κοινωνικούς στόχους, όπως ως προς το «κλείσιμο» της μισθολογικής ψαλίδας μεταξύ των φύλων. Οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει επίσης να διοχετεύονται αποκλειστικά στα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα που είναι πιθανότερο να επιτύχουν τους εν λόγω στόχους.

Για τον σκοπό αυτό, υπογραμμίζεται από το ΕΚ η ανάγκη να θεσπιστούν εναρμονισμένοι δείκτες βιωσιμότητας και μεθοδολογία για τη μέτρηση του αντίκτυπου. Τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό για την ταξινόμηση πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου οι επενδύσεις να πληρούν τα κριτήρια της πράσινης μετάβασης. Επιπρόσθετα, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, με τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις να πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και δεν πρέπει να παραγκωνιστεί ο ιδιωτικός τομέας.

Άλλωστε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επικεντρώνει το 50% των δραστηριοτήτων της στη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα από το 2025 και μετά.

www.ert.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ