Η νέα ατζέντα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Η καλύτερη μετατροπή της ευρωπαϊκής έρευνας σε επιτυχημένες εφαρμογές αποτελεί τον αναθεωρημένο στόχο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας στην βάση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Το Ινστιτούτο που συγκεντρώνει τις ανάγκες καινοτομίας και ερευνητών με δράσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γνωστό ως «τρίγωνο της γνώσης» παρέχει στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας επιχορηγήσεις, παρακολουθεί τις δραστηριότητές τους, υποστηρίζει τη συνεργασία και διαδίδει τα αποτελέσματα και βέλτιστες πρακτικές.

Σύμφωνα με τις νέες προτεραιότητες για την περίοδο 2021-2027 το Ινστιτούτο θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων και των πολιτικών της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης μετά το COVID, οι στρατηγικές για τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, η στρατηγική αυτονομία και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Με βάση την στοχοθέτηση απαιτούνται μεγαλύτερη ευελιξία για τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας που εργάζονται για την ανάκαμψη του COVID-19, μέτρα για τη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης και τη γεφύρωση του χάσματος χρηματοδότησης μεταξύ των κρατών μελών της Δυτικής και Ανατολικής ΕΕ και μεγαλύτερη έμφαση στα έργα συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 2008 και βρίσκεται στη Βουδαπέστη. Έχει γίνει όργανο της ΕΕ και στοχεύει στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, προωθώντας δραστηριότητες τριγώνου της γνώσης (π.χ. τριτοβάθμια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία). Λειτουργεί μέσω 8 κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) που αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις (όπως ψηφιοποίηση, αστική κινητικότητα, κλίμα και πρώτες ύλες). Η παροχή επιχορηγήσεων διαρκεί έως και 15 χρόνια. Επί του παρόντος, υπάρχουν 1500 συνεργάτες σε επιχειρήσεις, εκπαίδευση και έρευνα και περισσότερες από 50 συνεργασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη συμμετέχουν στο δίκτυο του ΕΙΤ.

Για την περίοδο 2021-2027, το Ινστιτούτο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος « Ορίζοντας Ευρώπη» , για το οποίο επιτεύχθηκε συμφωνία με το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2020. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 2,96 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης 

www.ert.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here