ΕΚ: Νέο εργαλείο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ με διεθνές μέσο δημοσίων συμβάσεων

Με μια άτυπη συμφωνία για τη μορφή του νέου εργαλείου υποστήριξης επιχειρήσεων η ΕΕ θα έχει μεγαλύτερη μοχλεύσει για να πιέσει για το άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών προμηθειών

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησαν για τη θέσπιση του διεθνούς μέσου προμηθειών το οποίο θα εισάγει μέτρα που θα περιορίζουν την πρόσβαση σε ανοικτούς διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ σε εταιρείες από χώρες εκτός ΕΕ που δεν προσφέρουν παρόμοια πρόσβαση σε εταιρείες της ΕΕ. Στόχος του εργαλείου είναι να ενθαρρύνει το άνοιγμα των προστατευόμενων αγορών σε οικονομικούς φορείς, αγαθά και υπηρεσίες της ΕΕ.

Το εργαλείο θα εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να καθορίσει εάν και σε ποιο βαθμό εταιρείες από τρίτες χώρες πρέπει να υπόκεινται στο μέτρο ανάλογα με την έκταση των εμπορικών φραγμών. Η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου τροποποίησε τον σχεδιασμό και το πεδίο εφαρμογής του μέσου, καθώς και τις διακριτικές εξουσίες των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του.

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι τα μέτρα θα ισχύουν για διαγωνισμούς αξίας τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ για έργα και παραχωρήσεις, για παράδειγμα κατασκευή δρόμων ή γεφυρών, και 5 εκατομμύρια ευρώ για αγαθά και υπηρεσίες, όπως η αγορά υπολογιστών. Θα είναι υποχρεωτικό να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές απαιτήσεις κατά την κρίση των προσφορών, σύμφωνα με το συμφωνημένο κείμενο.

Η ομάδα του Κοινοβουλίου πέτυχε επίσης να μειώσει σε δύο τον αριθμό των εξαιρέσεων σύμφωνα με τις οποίες μια αρχή που αναζητά προσφέροντες στα κράτη μέλη (για παράδειγμα, δημαρχεία, δημόσιοι φορείς ή κυβερνήσεις) μπορεί να εξαιρεθεί από τα μέτρα διευρύνοντας επομένως το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου.

Οι εξαιρέσεις που βασίζονταν σε «δυσανάλογη αύξηση της τιμής», μια έννοια που είναι δύσκολο να οριστεί, διαγράφηκαν. Ομοίως, οι διαπραγματευτές του ΕΚ υποστήριξαν με επιτυχία ότι οι μεγάλες αναθέτουσες αρχές, για παράδειγμα τα δημαρχεία μεγάλων πόλεων ή η κεντρική κυβέρνηση, θα πρέπει πάντα να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες. Για το σκοπό αυτό, οι τοπικές αναθέτουσες αρχές θα εξαιρούνται από εργαλείο μόνο εάν εκπροσωπούν λιγότερα από 50.000 άτομα και το ποσοστό της ετήσιας συνολικής αξίας της προσφοράς, για το οποίο οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να το εφαρμόσουν, ορίζεται σε 80%.

Αυστηρότερα μέτρα όταν εντοπίζονται εμπόδια

Η ομάδα του Κοινοβουλίου διασφάλισε ότι εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν εμπόδια στην αγορά δημοσίων συμβάσεων τρίτης χώρας από την οποία προέρχεται μια προσφορά, τα μέτρα μπορούν να λάβουν τη μορφή ποινής τιμής αυτής της προσφοράς ή μειωμένης βαθμολογίας για αυτήν, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια. Η προσαρμογή μπορεί να φτάσει το 50% για τα μέτρα προσαρμογής βαθμολογίας και το 100% όταν λαμβάνεται υπόψη μόνο η τιμή.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και των διαπραγματευτών του Συμβουλίου πρέπει τώρα να εγκριθεί και από τα δύο θεσμικά όργανα.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ