Εργασίες προστασίας των δασών της Ηπείρου

Την ένταξη έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2021” αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Πράσινο Ταμείο.

Πρόκειται για παρεμβάσεις έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας που θα πραγματοποιηθούν μέσω των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας θα δοθούν συνολικά 203 χιλιάδες ευρώ.