Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις το 2021 στην Ήπειρο

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ήπειρο είναι έντονο και αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το 2021 οι θάνατοι ήταν διπλάσιοι από τις γεννήσεις, αφού οι γεννήσεις ήταν 2.231 και οι θάνατοι 4.514. Πιο αναλυτικά:

  • Στην Άρτα καταγράφηκαν 407 γεννήσεις και 1.098 θάνατοι,
  • στη Θεσπρωτία 279 γεννήσεις και 630 θάνατοι,
  • στα Ιωάννινα 1.157 γεννήσεις και 1.985 θάνατοι και
  • στην Πρέβεζα οι γεννήσεις ανήλθαν σε 388 και οι θάνατοι σε 801.