Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων και… αντίτιμο στους κτηνοτρόφους

Aπό σήμερα Δευτέρα ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος για τη διαχείριση των νεκρών ζωών που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Ηπείρου και το οποίο υλοποιείται από ανάδοχο εταιρεία.

Το πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες και δε συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους, περιλαμβάνει την περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων εντός και εκτός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και λοιπών ζώων που βρίσκονται νεκρά κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου ή σε δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις.

Για τα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και για τις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών θα λαμβάνονται και δείγματα εγκεφαλικού ιστού.

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα για την ύπαρξη νεκρών ζώων στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο 2108960100, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Ο κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος να δίνει τηλεφωνικά ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ., έδρα και κωδικό εκμετάλλευσης, καθώς και τον αριθμό ενωτίων των νεκρών ζώων. Η διαδικασία αυτή δεν έχει να κάνει με τις διαγραφές ζώων, που πρέπει να γίνονται μέσω της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας εντός επτά ημερών από τον θάνατο του ζώου.

Στο ίδιο τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να απευθύνονται και οι υπεύθυνοι συντηρητές ή διαχειριστές του οδικού δικτύου, καθώς και λοιποί πολίτες όταν εντοπίζουν νεκρά ζώα.

Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών και προβάτων αποζημιώνονται, ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου, σε εφαρμογή των προγραμμάτων επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) και επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των μεταδοτικών ιστού σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά, για την δήλωση και προσκόμιση των νεκρών ζώων για την λήψη εγκεφαλικού μέσω της κατ’ έτος εκάστοτε ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων ως εξής:

-90 ευρώ σε νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 48 μηνών (τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ) ή των 24 μηνών (τα οποία γεννήθηκαν σε Βουλγαρία, Ρουμανία ή σε τρίτες χώρες ) και εκτράφηκαν στην Ελλάδα.

– 25 ευρώ σε νεκρά πρόβατα και αίγες ηλικίας άνω των 18 μηνών.

Η αποζημίωση θα δίνεται με την προσκόμιση αίτησης του κτηνοτρόφου στην τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία, αποδεικτικού παραλαβής του νεκρού ζώου από την εταιρία του φορέα υλοποίησης του προγράμματος και φωτοτυπίας της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης που να αναγράφεται ως πρώτος δικαιούχος ο αιτών κτηνοτρόφος. Δείγματα που θα κριθούν ακατάλληλα από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο, δε θα αποζημιώνονται.

Πληροφορίες στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.