Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στην Ήπειρο φαίνονται στους αριθμούς

Εστίαση και καταλύματα στην Ήπειρο έχουν πληγεί βαθύτατα από την πανδημία, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα νούμερα.

Η συνολική απώλεια των επιχειρήσεων εστίασης και καταλυμάτων, στον νομό Ιωαννίνων για το 2020, έφτασε το 60%, ενώ στους παραθαλάσσιους νομούς, η Θεσπρωτία έχει απώλεια στους συγκεκριμένους κλάδους που φτάνει το 49,2%  και η Πρέβεζα το 55,4%.

Συνολικά στη χώρα, ο τουρισμός έκλεισε στο -67% φέτος, ποσοστό που είναι χειρότερο από τους κυβερνητικούς υπολογισμούς. Πανελλαδικά, η εστίαση σημείωσε μείωση κύκλου εργασιών κατά 37,7% σε σχέση με το 2019.

Πιο αναλυτικά οι απώλειες στα καταλύματα * ανά νομό:

  • η Άρτα: 45,2%
  • η Θεσπρωτία: 49,2%
  • τα Ιωάννινα: 60,3%
  • η Πρέβεζα: 55,4%

 

και στην εστίαση *:

  • η Άρτα: 23,9%
  • η Θεσπρωτία: 35,7%
  • τα Ιωάννινα: 32,9%
  • η Πρέβεζα: 40,6%.

*Εννοείται ότι τα ποσοστά έχουν αρνητικό πρόσημο (-)