Στο “κόκκινο” Άρτα και Θεσπρωτία

Πέντε περιοχές της χώρας μπήκαν στο “κόκκινο”.

Από την Ήπειρο στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται η Άρτα και η Θεσπρωτία, ενώ στο “βαθύ κόκκινο” παραμένει ο Νομός Ιωαννίνων.

Με βάση τα ισχύοντα μέτρα, στις “κόκκινες” περιοχές, δεν εφαρμόζονται επιπλέον περιοριστικά μέτρα.