Λειτουργία Αρχαιολογικού Χώρου Δωδώνης και του Ιτς Καλέ

0
26

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας καθώς και τα πρωτόκολλα ασφαλούς χρήσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, τίθενται πάλι σε λειτουργία, με τις απαραίτητες κατά περίπτωση προσαρμογές και προβλέψεις, ο Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης και ο υπαίθριος χώρος του Ιτς Καλέ στο Κάστρο των Ιωαννίνων. Η συνεργασία όλων αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ομαλή επαναλειτουργία τους κάτω από τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας του COVID-19 που βιώνονται παγκοσμίως.
Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης 
Ωράριο λειτουργίας: 8 π.μ. έως 6 μ.μ. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών (ταυτόχρονης παρουσίας): 120 Πληροφορίες: τηλ. 26510-82287
Ιτς Καλέ (Κάστρο Ιωαννίνων)
Ωράριο λειτουργίας: 8 π.μ. έως 8 μ.μ. Ισχύουν οι προβλεπόμενες πρόνοιες περί εν γένει χρήσης δημόσιων υπαίθριων χώρων. Πληροφορίες: τηλ. 26510-39580 / 25589