ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ:Επικίνδυνος ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τη δημόσια υγεία

“Με έκπληξη διαβάσαμε το έγγραφό της 6 ης ΥΠΕ σύμφωνα με το οποίο μετατρέπει την Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου σε κλινική covid-19 χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και ο ανάλογος εξοπλισμός ώστε να εξασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος επιμόλυνσης και διασποράς του ιού στο Νοσοκομείο με ότι αυτό συνεπάγεται .

Αυτός ο σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Τέτοιες αποφάσεις αναδεικνύουν το γεγονός ότι ο χρόνος που υπήρχε στη διάθεση των αρμοδίων δεν αξιοποιήθηκε για να προετοιμαστεί το Νοσοκομείο. Αναδεικνύονται οι ευθύνες του Υπουργείου Υγείας και της 6 ης ΥΠΕ, οι οποίες είναι τεράστιες αλλά παράλληλα και της Διοίκησης του Νοσοκομείου για την έλλειψη της προετοιμασίας όσον αφορά των εξοπλισμό και τις προσλήψεις του απαιτούμενου προσωπικού. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Χατζηκώστα επιμένει στην πρόταση που έχει υποβάλει έγκαιρα, δηλαδή την ανάπτυξη τμημάτων για την νοσηλεία ασθενών με covid-19 στο χώρο του Πολυδύναμου, κατάλληλα εξοπλισμένο και στελεχωμένο με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που θα εργάζονται αποκλειστικά σε αυτά τα τμήματα με ταυτόχρονη εξασφάλιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Δεν έχουν γίνει προσλήψεις γιατρών Παθολόγων, Πνευμονολόγων καθώς και νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο μας. Στο νοσοκομείο υπάρχουν 8 (οχτώ) παθολόγοι συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή Διευθυντή της Παθολογικής κλινικής, αριθμός που είναι μικρός για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ήδη νοσηλευομένων περιστατικών. Δεν έχει προμηθευτεί το Νοσοκομείο με κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται το test covid-19 στο Νοσοκομείο μας για την καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση των περιστατικών . Δεν έχει προετοιμαστεί με υλικοτεχνικό εξοπλισμό ( θάλαμοι αρνητικής πίεσης, μόνιτορ κ.α.) το Πολυδύναμο ώστε να μπορεί άμεσα να ανταποκριθεί στις ανάγκες νοσηλείας ασθενών με covid-19. Ύστερα από τα αναφερόμενα θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο οι αρμόδιοι και ο καθένας ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους, να ανταποκριθούν στις περιστάσεις των καιρών. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν με όλες τους τις δυνάμεις και στην αντιμετώπιση των ασθενών με covid-19.”