Δίκτυο πόλεων για πρόσφυγες τα Γιάννενα

Δεκατρείς δήμοι στην Ελλάδα που συμμετέχουν στη δράση «Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη» διαθέτουν και λειτουργούν δομές υποστήριξης προσφύγων.

Μάλιστα συνεργάζονται μεταξύ τους σε πολλούς τομείς για την βελτίωση των υπηρεσιών και τη διευκόλυνση ένταξης των ανθρώπων αυτών.

Ανάμεσα στους Δήμους αυτούς είναι και τα Γιάννενα.

Μεταξύ των δομών που διαθέτουν είναι σχολεία με διδασκαλία στην Αραβική, μισθωμένα διαμερίσματα, συμβούλια ένταξης στην ελληνική κοινωνία.

Στα προγράμματα των 13 δήμων συμμετέχουν περίπου 12,5 χιλ αιτούντες άσυλο και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.