Και άλλο βαρύ πρόστιμο σε πανηγύρι

Και άλλο πρόστιμο “έπεσε” σε πανηγύρι, αυτή τη φορά στο Ζαγόρι.

Συγκεκριμένα, στο Γρεβενίτι Ζαγορίου από την κατά τόπον αρμόδια αστυνομική υπηρεσία επιβλήθηκε πρόστιμο για διεξαγωγή πανηγυριού χωρίς την τήρηση των ειδικών υγειονομικών κανόνων, το οποίο έφτασε τις 5.000 ευρώ.