Με 4.626 εισακτέους το νέο έτος το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τον αριθμό των εισακτέων στα Πανεπιστήμια και τους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα εισαχθούν 4.626 νέοι φοιτητές ενώ ο συντελεστής  Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ορίστηκε στο 0,80 εκτός από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών όπου ο συντελεστής ορίστηκε στο 0,85.