Να επιστρέψουν τα μέλη ΔΕΠ στον φυσικό τους χώρο

Μετά από συνεδρίασή της, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ζητά από την πολιτεία να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στον φυσικό τους χώρο, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα μέτρα, όπως μαζικούς ελέγχους με γρήγορα τεστ και εμβολιασμό του προσωπικού που εμπλέκεται σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις.

“Η παρατεταμένη αναστολή βασικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων” -αναφέρει η Σύγκλητος- “και πιο συγκεκριμένα η πραγματοποίηση εργαστηρίων, κλινικών ασκήσεων και πρακτικής άσκησης, απαιτούν την φυσική παρουσία των φοιτητών, των μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων».

“Η αναστολή αυτή” -προσθέτει- “έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής και κατ’ επέκταση σε όλους τους τομείς που αυτή επηρεάζει”. Παράλληλα, υπογραμμίζει την υποχρέωση «για οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος προκειμένου να αντιμετωπιστούν” -όπως τονίζει- “οι επιπλέον λειτουργικές ανάγκες”.