Κόστισε ακριβά η συνάθροιση 18 ατόμων στα Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα, συνελήφθη μια γυνάικα και βεβαιώθηκαν συνολικά 17 παραβάσεις στην στο πλαίσιο ελέγχου – παρουσία εισαγγελικού λειτουργού – για ιδιωτική συνάθροιση σε σπίτι.

Ειδικότερα, στην ημεδαπή επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600 ευρώ για τη διοργάνωση της συνάθροισης στο σπίτι της, μη χρήση μάσκας και παραβίαση υγειονομικών μέτρων, ενώ στους  17 συμμετέχοντες πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ στον καθένα για παραβίαση περιορισμού μετακίνησης και υγειονομικών μέτρων.

Συνολικά στην Ήπειρο, σημειώθηκαν 43 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους 300 ευρώ και 15 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους 300 ευρώ.