Μια ώρα πίσω τα ρολόγια την Κυριακή

Μεθαύριο, Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001 και παρά την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία να μπει φραγμός στην αλλαγή ώρας, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.

Η θερινή ώρα θα επανέλθει στις 26 Μαρτίου 2023, ημέρα Κυριακή.