Μια ώρα μπροστά τα ρολόγια αύριο 26 Μαρτίου

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.

Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες του ρολογιού θα αλλάξουν κατά μία ώρα μπροστά.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001 την Κυριακή λήγει η εφαρμογή του θεσμού της χειμερινής ώρας.