“Κρίσεις” Διευθυντών Εκπαίδευσης: Πρόσκληση για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως.

Ειδικότερα η υπουργός Παιδείας απευθυνόμενη στα ΑΕΙ καλεί τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους καθηγητές, που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής που συστάθηκαν ( τα τρία (3) από αυτά με έδρα την Αθήνα και ένα (1) με έδρα τη Θεσσαλονίκη ) με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4823/2021, και τα οποία είναι αρμόδια για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική δήλωση εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν ειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση ή να προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους.

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή εφόσον τέτοιο σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι. από παραπομπή στην ιστοσελίδα αυτή.
Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμος καθηγητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την ανωτέρω δήλωση στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Δ ́ Στελεχών του Υ.ΠΑΙ.Θ., (e-mail:stelexi@minedu.gov.gr).

  Οι προκηρύξεις

Θα ακολουθήσουν οι δύο προκηρύξεις  με  τις οποίες θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αιτήσεις για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι)

Εν μέσω υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης θα εκδοθεί και η προκήρυξη για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες , οι οποίες θα δεχθούν  τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά είναι ήδη έτοιμες.

Οκταετή αποκλεισμό από τις “κρίσεις” για τα στελέχη αρνούνται την ατομική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Στο μεταξύ υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόμος “Κεραμέως” προβλέπει “αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του,  αντικαθίσταται  και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη”.

Πηγή: esos.gr