Γ. Στύλιος: χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες δηλώσεις για το Κτηματολόγιο

ÂïõëÞ - ÓõæÞôçóç ãéá ôéò åðßêáéñåò åñùôÞóåéò. ÄåõôÝñá 4 ÓåðôÝìâñç 2017. (EUROKINISSI / ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις για το Κτηματολόγιο χωρίς πρόστιμο έως το τέλος του 2022. Τοπάγωμα των προστίμων προβλέπεται σε διάταξητροπολογίας που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στύλιος. Ειδικότερα, η διάταξηαφορά́ όσους δεν είχανκάνειεγκαίρωςδήλωση στην Κτηματογράφηση και με βάση τον ισχύοντανόμοαπό́ τον Ιούνιο του 2021 θα ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουνσχετικό πρόστιμο.

Επιπλέον, με την τροπολογία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες στελέχωσης των νέων κτηματολογικών γραφείων ανά τη χώρα. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα, να μπορεί ο φορέας (το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ), να μετακινήσει το προσωπικό του από την Κεντρική Υπηρεσία προς την περιφέρεια ή από μια περιφέρεια, από ένα περιφερειακό γραφείο σε κάποιο άλλο περιφερειακό γραφείο. Οι διατάξεις έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και αφορούν αποκλειστικά την προετοιμασία των νέων γραφείων.  Μέσω αυτών, διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση, η εκπαίδευση και η ενημέρωση των υπαλλήλων στα νέα κτηματολογικά γραφεία, δεδομένουότι οι υπάλληλοι προέρχονται από τα υποθηκοφυλακεία, έμμισθα ή άμισθα της χώρας, επισήμανε ο κ. Στύλιος.

Σχετικό link με το video της ομιλίας: https://youtu.be/0K4pohYpX6E