Κίνδυνος “παγώματος” όλων των δημόσιων έργων

Την ανάγκη λήψης ειδικών μετρών για τα εργοτάξια καθώς επέρχεται πάγωμα των δημόσιων αλλά και ιδιωτικών έργων λόγω του νέου lockdown επισημαίνει με επιστολή της η ΠΕΣΕΔΕ προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Αυτό σημαίνει από την μία ότι πρέπει να λήφθουν μέτρα για την απρόσκοπτη προσέλευση εργαζομένων στα εργοτάξια

Παράλληλα κροεται ο κώδωνας καθώς λόγω μη φυσικής λειτουργίας των Κτηματολογικών γραφείων δεν μπορεί να προχωρήσει κάποιο έργο για το οποίο απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω:

“Με τις εξαγγελίες των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχουν δημιουργηθεί πρακτικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την λειτουργία των εργοταξίων της Χώρας.

Συγκεκριμένα :

Μετακίνηση των εργαζομένων προς τους χώρους των εργοταξίων.

Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά δύσκολο, χρονοβόρο και κοστοβόρο ο κάθε εργαζόμενος να προσέρχεται στον χώρο εργασίας του με ατομικό μέσο μεταφοράς. Θα πρέπει επομένως να ληφθούν ειδικά μέτρα για την προσέλευση των εργαζομένων στους εργοταξιακούς χώρους, όπως για παράδειγμα να καθορισθεί ως μέγιστος αριθμός επιβατών με χρήση μάσκας σε τέσσερα άτομα για τα ιδιωτικά χρήσης αυτοκίνητα. Κατά το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να ληφθεί αντίστοιχη απόφαση για τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων που θα μπορούν να μετακινούνται με μέσα μεταφοράς των τεχνικών εταιρειών.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων της Χώρας.

Για τις εργασίες που εκτελούμε στα δημόσια έργα, συχνά απαιτείται βάσει νόμου η έκδοση:

Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) , π.χ. τοποθέτηση ικριωμάτων
Άδειας Δόμησης (π.χ. για ανέγερση-προσθήκη-επισκευή κτηρίων, για κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης-περιφράξεων-δεξαμενών ή για εργασίες που απαιτούν ΕΕΔΜΚ αλλά είναι προϋπολογισμού άνω των 25.000,00€).

Δύο από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των παραπάνω αδειών είναι τα κάτωθι:

-Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και
-Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο αντίστοιχα.

Η έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται από τα κτηματολογικά γραφεία ανά την Ελλάδα. Στην παρακάτω ιστοσελίδα αναφέρονται τα 80 από τα 121 κτηματολογικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας gov.gr ktimanet.gr

Το οξύμωρο είναι ότι στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου ktimanet.gr αναφέρει για αυτά τα 80 κτηματολογικά γραφεία ότι:

“Λόγω υπαγωγής στο επιδημιολογικό επίπεδο προληπτικών μέτρων 4 και βάσει της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 Απόφασης (Β’4709) με την οποία ισχύει προσωρινή μερική απαγόρευση της λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στις οικείες περιοχές και αναστολή των εργασιών τους, δεν είναι δυνατή η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αίτησης πιστοποιητικών για τα Κτηματολογικά Γραφεία των περιοχών αυτών”.

Συνεπώς, ΚΑΝΕΝΑ κτηματολογικό γραφείο ανά την Ελλάδα δεν μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονικά (μέσω www.gov.gr ή έστω μέσω e-mail ή fax) τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση ΕΕΔΜΚ ή άδειας δόμησης.

Επομένως, ΚΑΝΕΝΑ έργο, ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ, δεν μπορεί να εκτελεστεί εν μέσω πανδημίας και lock down, αν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Σας παρακαλώ όπως μεριμνήσετε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι για όλα τα παραπάνω , ώστε να ληφθούν ΑΜΕΣΑ τα απαραίτητα μέτρα για τη ομαλή λειτουργία των εργοταξίων της Χώρας.

Πηγή: ypodomes.com