Στο “βαθύ κόκκινο” η Άρτα

Τρεις περιοχές της χώρας μπήκαν στο “βαθύ κόκκινο” του επιδημιολογικού χάρτη αυτή την εβδομάδα, ανάμεσά τις και ο Νομός Άρτας.

Στο ίδιο επίπεδο, τβρίσκεται και ο Νομός Ιωαννίνων, ενώ ο Νομός Θεσπρωτίας κατεβαίνει επίπεδο και από το κόκκινο περνάει στο πορτοκαλί.

Καμία αλλαγή δεν επίκειται στον Νομό Πρέβεζας.