Έως 28 Ιανουαρίου 2020, οι δηλώσεις για αποζημιώσεις από ζημίες που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από παγετό

Οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αρταίων υπέβαλλαν αίτημα Αναγγελίας Ζημίας Παγετού προς τον ΕΛΓΑ, το οποίο έγινε αποδεκτό.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές στις καλλιέργειές τους, να προσέλθουν στους κατά τόπους Ανταποκριτές υπαλλήλους προκειμένου να υποβάλλουν την σχετική δήλωση έως 28 Ιανουαρίου 2020.

Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται:

Δ.Ε. Αρταίων,
Ντέμσιας Θεόδωρος (Άρτα)  τηλ:2681362155
Πατσιούρα Κωνσταντίνα (Λιμίνη) τηλ:2681362230
Λιάγκα Αγγελική (Κωστακιοί) τηλ: 2681362136
Μολώνη θεοδώρα (Κεραμάτες) τηλ: 2681362244

Δ.Ε. Φιλοθέης,
Αγγέλης Βαγγέλης (Χαλκιάδες- Καλαμιά) τηλ: 2681360921
Παπαγεωργίου Σοφία (Καλόβατος) τηλ: 2681362299
Ντέμσιας Θεόδωρος (Ρόκκα) τηλ: 2681362155
Ανθή Μωραΐτη (Άγιο Σπυρίδωνα) τηλ: 2681360928
Κων/να Μπαγιώργα  (Κιρκίζατες-Πλησιοί) τηλ: 2681360928

Δ.Ε. Βλαχέρνας,
Νούλα Παναγιώτα (Γρίμποβο- Βλαχέρνα) τηλ: 2681360722
Τσινέρης Ηλίας (Γραμμενίτσα- Κορφοβούνι) τηλ: 2681360722

Δ.Ε. Ξηροβουνίου,
Νάστου Βασιλική ( Καμπή –Αμμότοπο – Παντανάσσα –Φανερωμένη) τηλ: 2683360015
Αποστολόπουλος Νικόλαος τηλ: (Σκούπα –Ροδαυγή- Πιστιανά –Δαφνωτή)  τηλ: 2681362146

Δ.Ε. Αμβρακικού,
Χρήστου Ζωή ( Βίγλα) τηλ: 2681362273
Μπακόλας Δημήτριος (Πολύδροσο- Γαβριά) τηλ: 2681362267
Χάλια Μαρία (Καλογερικό – Κορωνησία-Ψαθοτόπι) τηλ: 2681362297
Φλούδα Ελένη (Ράχη –Στρογγυλή) τηλ: 2681362156
Μασούρα Βάϊα (Άνεζα) τηλ:2681362006