Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων στην Άρτα

Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων, σε όλο το εύρος του Δήμου Άρτας αναμένεται να υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες μετά και από την δημοπράτηση του έργου.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τις υποδομές και την ασφάλεια στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν χρωματισμοί κτηρίων, στεγανωτικές επιστρώσεις, κατασκευή στεγάστρων, γενικές εκσκαφές, επιστρώσεις δαπέδων, τοποθέτηση μπασκετών και mini γηπέδων ποδοσφαίρου, Η/Μ εργασίες, εργασίες πυρασφάλειας κ.α.

Στον κατάλογο του Δήμου για τις παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται:

• 4ο Νηπιαγωγείο Άρτας

• 3ο Νηπιαγωγείο Άρτας

• Νηπιαγωγείο Αγίου Σπυρίδωνα

• Νηπιαγωγείο Ανέζας

• Νηπιαγωγείο Γαβριάς

• Νηπιαγωγείο Κωστακιών

• 3ο Δημοτικό Άρτας

• 5ο Δημοτικό Άρτας

• 1ο Δημοτικό Άρτας

• 9ο Δημοτικό Άρτας

• 2ο Δημοτικό Άρτας

• Δημοτικό Ανέζας

• Δημοτικό Ράχης

• Δημοτικό Αμμοτόπου

• Δημοτικό Καμπής

• Δημοτικό Βίγλας

• Δημοτικό Πολύδροσου

• Δημοτικό Γαβριάς

• Δημοτικό Κιρκιζάτες

• Δημοτικό Κωστακιών

• Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα

• 4ο Γυμνάσιο – Λύκειο Άρτας

• 2ο Γυμνάσιο Άρτας

• 2ο Λύκειο Άρτας

• 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Άρτας

• Μουσικό Σχολείο Άρτας

• 1ο ΕΚ Άρτας

• 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Άρτας

• Γυμνάσιο Γραμμενίτσας

• 1ο Λύκειο Άρτας

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.